Menu Zavřeno

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

právník, pedagog, profesor právní teorie a autor mnoha odborných publikací

Věk: 65 let

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze;

Je jedním z našich největších odborníků na řízení před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva;

Roku 1981 se stal kandidátem věd, v roce 1989 docentem teorie práva a právní filozofie a v roce 2001 byl jmenován profesorem v oboru teorie, filozofie a sociologie práva;

V roce 2006 byl zvolen Právníkem roku v oblasti veřejného práva a v roce 2008 obdržel i medaili Antonína Randy jako významný představitel politického, veřejného, společenského života a za zásluhy o fungování demokratického právního státu;

Od roku 2006 do 2014 vykonával funkci děkana Právnické fakulty UK a od roku 2014 prorektorem Univerzity Karlovy;

Od roku 2006 je místopředsedou Legislativní rady vlády.